IMG_1862

Taksäkerhet.

Från och med den 1:a januari i år 2015 så har Arbetsmiljöverket ökat kraven på arbeten som utförs på tak.

De ökade kraven innebär att de som arbetar på tak måste under hela vistelsen sitta fast med någon typ av fallskydd. Sanktionsavgifterna är mycket höga 40.000.- är sanktionsavgiften + 700.- per anställd om kraven för takarbete inte uppfylls.

Varför kan man inte ”kroka” in sig i det som redan finns?
Det kan man göra, men långsiktigt så kommer kostnaderna för underhåll, takskottning och sotning bli större då det är mycket tidskrävande att förflytta sig på det sättet.  


Den bästa lösningen är att man monterar vajer kombinerat med räcken på takets färdvägar så man kan sitta fast och röra sig under det att man arbetar på taket.


 

Vi hjälper er som kund att montera den taksäkerhet ni behöver.
Allt ifrån taksäkerhet för de som arbetar på taket till att skydda människor på marken mot nedfallande föremål såsom is- och snö på vintern.
Vi installerar också värmeslingor som hjälper till att smälta is och snö i fotrännor och stuprör.

  • Snörasskydd
  • Taksäkerhet
  • Värmeslingor
  • Beskitning av befintlig taksäkerhet


Om ni är intresserade av takskottning på vinten klicka här.